Sunday, February 24, 2013

ក្ដាមមួយ!

ក្ដាមមួយ បើកភ្នែកខំសម្លឹង
ក្ដាមមួយ ខំប្រឹងប្រើគំនិត
ក្ដាមមួយ ប្រហែលកំពុងគិត
ក្ដាមពិត កំសត់អត់មានរន្ធ។

ក្ដាមអរ ព្រោះបានខ្ញុំជួយវា
ក្ដាមអរ ខំវារជាបន្ទាន់
ក្ដាមភិតក្ដាមភ័យខ្លាចគេជាន់
ក្ដាមមួយ វង្វាន់វង្វេងផ្លូវ។

No comments:

Post a Comment