Friday, October 5, 2012

ផ្ទុយ


ស្រីផ្ទុយនឹងប្រុស ត្រូវផ្ទុយនឹងខុស សផ្ទុយនឹងខ្មៅ
ឆ្ងាយផ្ទុយនឹងជិត ក្នុងផ្ទុយនឹងក្រៅ ឆ្អិនផ្ទុយនឹងឆៅ
ខ្លៅផ្ទុយនឹងប្រាជ្ញ។

យប់ផ្ទុយនឹងថ្ងៃ ជើងផ្ទុយនឹងដៃ ស្លូតផ្ទុយនឹងកាច
ឡើងផ្ទុយនឹងចុះ ហ៊ានផ្ទុយនឹងខ្លាច ធំផ្ទុយតូចតាច
រស់ផ្ទុយនឹងស្លាប់។

ដើមផ្ទុយនឹងចុង ស្រែផ្ទុយនឹងក្រុង យូរផ្ទុយនិងឆាប់
សើចផ្ទុយនិងយំ រាវផ្ទុយនិងខាប់ ល្ហើយផ្ទុយស្អុះស្អាប់
ជាប់ផ្ទុយនឹងធ្លាក់។

សុខផ្ទុយនឹងទុក្ខ ក្រោយផ្ទុយនឹងមុខ ក្តៅផ្ទុយត្រជាក់
បងផ្ទុយនិងប្អូន លក់ផ្ទុយនឹងភ្ញាក់ ជ្រៅផ្ទុយនិងរាក់
មេឃផ្ទុយនឹងដី។

បើកផ្ទុយនឹងបិទ ឃ្លាតផ្ទុយនឹងស្និទ្ធ វែងផ្ទុយនឹងខ្លី
ធ្ងន់ផ្ទុយនឹងស្រាល ចាស់ផ្ទុយនឹងថ្មី សងផ្ទុយនឹងខ្ចី
ថ្លៃផ្ទុយនឹងថោក។

No comments:

Post a Comment