Thursday, April 26, 2012

ប្រយ័ត្នប្រយ៉ែង


ប្រយ័ត្នប្រយ៉ែង ប្រយ័ត្នភ្លើងផ្សែង ប្រយ៉ែងភ្លើងផ្សាត់
ថ្ងៃក្តៅហួតហែង ប្រយ៉ែងប្រយ័ត្ន ប្រយ៉ែងភ្លើងផ្សាត់
ប្រយ័ត្នភ្លើងផ្សែង។

ប្រយ៉ែងប្រយ័ត្ន ប្រយ៉ែងគ្នាអាត់ ប្រយ័ត្នគ្នាឯង
ពេលចេញពីផ្ទះ ប្រយ័ត្នប្រយ៉ែង ប្រយ័ត្នភ្លើងផ្សែង
ប្រយ៉ែងភ្លើងផ្សាត់

ប្រយ័ត្នប្រយ៉ែង ក្តៅស្ងួតហួតហែង ប្រយ៉ែងប្រយ័ត្ន
លោតែប្រហែស ប្រហោងហោចបាត់ ប្រយ៉ែងភ្លើងផ្សាត់
ប្រយ័ត្នភ្លើងផ្សែង។

ប្រយ៉ែងប្រយ័ត្ន ឆាបឆេះស្ងាត់ៗ ឆេះបាត់ទ្រព្យឯង
ឆេះខ្ទេចឆេះខ្ទី ទាំងផ្ទះសម្បែង ប្រយ័ត្នភ្លើងផ្សែង
ប្រយ៉ែងប្រយ័ត្ន។


No comments:

Post a Comment