Wednesday, April 25, 2012

ក្តៅមែន!


ក្តៅខ្លាំងណាស់ម្ចាស់ថ្លៃអើយក្តៅស្ទើរឆេះ
ក្តៅខ្លាំងណាស់ក្តៅស្ទើរប្រេះបែកកេសា
ក្តៅខ្លាំងណាស់ក្តៅចង់ស្ទះអន្ទះសារ
ក្តៅខ្លាំងណាស់កន្លែងណាណាក៏ក្តៅ

ក្តៅខ្លាំងណាស់តាំងពីរះរហូតលិច
ក្តៅខ្លាំងណាស់ទោះបីគេចពីខាងក្រៅ
ក្តៅខ្លាំងណាស់ចំហាយជះរិតកម្តៅ
ក្តៅខ្លាំងណាស់ស្រាតខោអាវដេកក្រៅផ្ទះ។

No comments:

Post a Comment